Publicerad den

Dag 62: Beskrivning

  1. Börja med att lägga de 2 bakgrundskvadraterna diagonalt på den stora mönsterkvadraten.
  2. Rita en linje i diagonalen.
  3. Sy en knapp 1/4″ från strecket.

4. Sy en knapp 1/4″ på andra sidan strecket. 5. Skär med rullkniv i det ritade strecket . 6. Pressa, sömsmånen mot mönstertyget.

  • 7. Lägg på två diagonalmarkerade bakgrundskvadrater på mönstertygets tomma hörn.
  • 8. Markera i diagonalen.
  • 9. Sy en knapp 1/4″ från strecket.

10. Sy på båda sidor om strecket. 11. Skär med rullkniv i det ritade strecket. 12. Pressa sömmar mot mönstertyget.

4 stycken ”Flygande Gäss” från samma tyg. Fast när man använder stormönstrade tyger så blir det 4 väldigt olika ”Gäss”.